دانلود فایل شبیه سازی و پیشبینی تغییرات لایه بندی حرارتی با استفاده از مدل Ce-Qual-W2 (مطالعه موردی : مخزن سد مهاباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شبیه سازی و پیشبینی تغییرات لایه بندی حرارتی با استفاده از مدل Ce-Qual-W2 (مطالعه موردی : مخزن سد مهاباد) :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران, معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

کمبود منابع آب شیرین از یک سو و کاهش کیفیت آب این منابع از سوی دیگر نگرانی های فزاینده ای را در مورد این منابع پدید آورده است, بر این اساس حفظ کیفیت مطلوب آب ذخیره شده در پشت سد ها, به عنوان منابع آب شیرین سطحی, از اهمیت بسیاری برخوردار است. در مخازن بزرگ و سد های عمیق رژیم حرارتی و لایه بندی حرارتی از جمله عوامل تاثیرگذار بر کیفیت آب آنها می باشند. بر این اساس در این مقاله لایه بندی حرارتی سد مهاباد مورد مطالعه قرار گرفت . بعد از مدلسازی شرایط موجود این سد با توجه به کاربری آب این مخزن به پیش بینی شرایط آتی لایه بندی حرارتی با توجه به سناریو های توسعه ای پرداختیم. مدل برای شرایط موجود سال 1390 ساخته و کالیبره گردید و سپس با فرض کاهش دبی ورودی به مخزن تا سال 1400 به پیشبینی لایه بندی حرارتی در این سال پرداختیم. نتایج نشان داد دریاچه مخزن سد مهاباد در تابستان لایه بندی حرارتی را تجربه می کند ولی کاهش دبی ورودی به مخزن به افزایش دوره لایه بندی حرارتی می انجامد به طوری که در طول بهار و تابستان این پدیده در مخزن حکمفرما خواهد شد. همچنین کاهش دبی ورودی اختلاف دمای سطح و عمق آب را به دلیل کاهش عمق مخزن, پنج درجه کاهش خواهد داد .

لینک کمکی