دانلود فایل شرایط و اقدامات لازم برای عمل آوری بتن در شرایط محیطی گرم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شرایط و اقدامات لازم برای عمل آوری بتن در شرایط محیطی گرم :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران, معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

عمل آوری بتن مراحل بسیار دقیق و به شدت وابسته به شرایط اقلیمی است , بتن ریزی در شرایط آب و هوایی گرم یکی از مهمترین دغدغه های مهندسین اجرا و مدیران پروژه در خصوص رسیدن به اهداف اجرایی از قبیل کارایی و دوام و قطعا مقاومت مورد نظر می باشد. به همین دلیل درآیین نامه های اجرایی بین المللی و همچنین کشورهای مختلف استانداردهایی جهت تامین حداقل شرایط لازم برای عمل آوردن بتن که شامل مراقبت, محافظت و پروراندن میباشد دیده شده است. عمل آوری بتن به مجموعه عملیاتی گفته می شود که بلافاصله بعد از عملیات بتن ریزی برای حفظ رطوبت و دمای بتن انجام می شود, وجود دمای زیاد بتن و عواملی که باعث تبخیر آب از سطح آن می شود می تواند خسارت بار باشد . حتی می توان گفت دمای زیاد بتن به تنهایی نیز می تواند به بروز این شرایط کمک زیادی کند . معمولا وقتی دمای بتن از 32 درجه سانتی گراد در هنگام بتن ریزی و یا تا زمان گیرش تجاوز نماید , شرایط هوای گرم حاصل می شود . در اینجاست که می توان به اهمیت عمل آوری صحیح پی برد و بدین وسیله از افت کیفیت بتن جلوگیری شود.هدف از انجام این مقاله بررسی روشهای مدرن عمل آوری بتن و نگهداری بتن در شرایط آب و هوایی گرم می باشد.

لینک کمکی