دانلود فایل شناخت رنگ و نقش آن در معماری دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شناخت رنگ و نقش آن در معماری دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران, معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

رنگ به هر مایع, شبهه مایع یا هر ترکیب صمغ مانندی که موقع اعمال شدن, لایه نازکی را جهت پوشاندن جسمی جامد ایجاد کند, گویند. امروزه رنگ با زندگی ما آمیخته می باشد, به اشیا و موجودات بعد و مفهومی خاص می بخشد. رنگ ها روح دارند و زنده اند, رنگ ها کلمه اند و همچنین کلمات سخن می گویند. رنگ ها در نور به وجود می آیند. نور از خورشید می آید و به اشیا برخورد می کند و از شی به چشم و بعد از آن به مغز می رسد. دقیق ترین تعریف علمی رنگ این است که رنگ یک انعکاس مریی است که در اثر عبور یا انتشار یا بازتاب ترکیب رنگ ها توسط اشیا به وجود می آید. بدین منظور رنگ ها دارای نیروی خاصی هستند و هر یک از طیف ها یک احساس عمیق را در محیط القا می کنند. رنگ ها عمیقا بر حالات, روحیه, رفتار و روابط عمومی و اجتماعی تاثیر می گذارند و سبب می شوند شما شدیدا احساس اعتمادبه نفس و یا احساس نشاط و سر زندگی کنید و همچنین این امکان وجود دارد که احساس کسلی و بی حوصلگی را به شما القا کنند. رنگی که برای دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان خود انتخاب و استفاده می کنید نیز عمیقا در حالات روحی و روانی حاکم در دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان شما موثر است. در این راستا هدف از انجام این پژوهش, در این مقاله سعی شده است تا دانلود فایل شناخت رنگ و نقش آن در معماری دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان مطرح و ارایه داده شود. بدین منظور در این مقاله پس از رنگ و دسته بندی رنگ ها, نگاه کلی به معنی رنگ ها, تاثیرات رنگ ها از نظر روانشناسی, اثرات روانی نقش رنگ در معماری دکوراسیون داخلی و نقش رنگ در معماری دکوراسیون خارجی ساختمان پرداخته شده است.

لینک کمکی