دانلود فایل شناخت زلزله و چگونگی مقابله با آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شناخت زلزله و چگونگی مقابله با آن :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران, معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

ایران از نظر لرزه خیزی در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطلاعات مستند علمی و مشاهدات قرن بیستم از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمین لرزه های پرقدرت محسوب می شود. در سال های اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین لرزه با صدمات جانی و مالی بسیار بالا در نقطه ای از کشور رخ داده است و در حال حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی بالا همراه است.در واقع مهمترین هدف این پژوهش سنجش و شناخت و چگونگی ایجاد زلزله وراههای مقابله با آن تا تلفات جانی و مالی به حداقل برسد سوالات کلیدی این پزوهش عبارتند از : دلیل ایجاد زلزله چیست چگونه میتوان خسارت ناشی از آن را به حداقل رساند با مقاوم سازی ساختمانها تا چه حد میتوان از خسارات زلزله جلوگیری کرد آیا استفاده ازمصالح سبک می تواندعامل موثر درمقاوم سازی ساختمان درمقابل زلزله شود همچنین فرضیه اصلی این پژوهش عبارت است از : باشناخت زلزله وآموزش صحیح وطراحی صحیح منطق شهری و ایجاد ساختمانهای مقاوم میشود خسارات ناشی از زلزله را به حداقل رساند. روش این تحقیق از نقطه نظر اصول متدولوزی هم بر (قیاس )و هم بر (استقرا ) استوار است . زیرا که بعضی از دست آوردهای نظری و عملی کشورهای پیشرفته را فرض و مبنا قرار خواهیم داد .(قیاس) و هم شخصا به مطالعات و بررسیهای موردی خواهم پرداخت . (استقرا) در نهایت متدلوژی بر قیاس و استقرا کاربرد منابع مقاله ای و استفاده از روشهای تشریحی و تحلیلی مبتنی است در این مقاله از روش تحقیق میدانی و استنتاجی استفاده شده و بیشتر تکیه بر آمار واقعی دارد تا محققین را به اشتباه نیندازد

لینک کمکی