دانلود فایل شناخت قابلیت های زیباسازی شهر شیراز به منظورتقویت ساختار ذهنی آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شناخت قابلیت های زیباسازی شهر شیراز به منظورتقویت ساختار ذهنی آن :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران, معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

از جمله مهمترین مسایل در فرآیند زیباسازی شهری مکان یابی مناسب و داشتن دیدگاهی منسجم و ساختاری در این رابطه است به نحوی که این فعالیت ها در ساختار هویتی و بصری به هم پیوسته ای ضمن ارتقا کیفی محیط های پیرامونی خود موجبات شکل گیری و تقویت ساختار تصویر ذهنی شهری در بعدهای کالبدی و مفهومی گردد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبین, تقویت و ارتقا ساختار ذهنی و مفهومی المان های زیباسازی شهر شیراز ارایه گردیده است. در این پژوهش ضمن انجام مطالعات تیوریک و تشکیل بانک اطلاعاتی مناسب, مطالعات میدانی وسیع در تمامی نقاط و بافت های قدیم و جدید, مرکزی و پیرامونی شهر انجام و با انجام مصاحبه های حضوری با صاحب نظران و مدیران شهری و شهروندان تلاش گردیده توانمندیها, قابلیت ها و تنگناهای فراروی این مهم شناسایی و منعکس گردد. که ضمن شناخت و تحلیل وضع موجود قابلیت های زیباسازی شهر شیراز مکان های اصلی و کلیدی که تاثیر مستقیمی بر ساختار اصلی هویتی و بصری شهر دارند به صورت کلی ارایه گردند. استفاده از این اطلاعات موجب می گردد در بلند مدت فعالیت های زیباسازی در محورهای اصلی شهر پیوستگی بصری و مفهومی لازم را با یکدیگر داشته و نظام هویتی مطلوبی را در طول محورها و سطح شهرشیراز ایجاد نمود.

لینک کمکی