دانلود فایل شناخت و بررسی بافت فرسوده میدان کاه فروشان تبریز سامان میدانی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شناخت و بررسی بافت فرسوده میدان کاه فروشان تبریز سامان میدانی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

میدان کاه فروشان در منتهی الیه شمال غربی بازار تاریخی در محله تاریخی شتربان یا همان دوه چی , تبریز قرارگرفته است, در متون تاریخی از جمله در کتیبه های یافته شده در گورستان محله بیلانکوه, این میدان با عنوان کاه بازار نگاشته شده است. در فرهنگ عامه مردم نیز با عنوان سامان میدانی معروف گردیده است. این میدان توسط راسته بازار شتربان, بافت مجموعه بازار تبریز, به میدان تاریخی صاحب الامر متصل می گردد. در بررسی میدانی این مجموعه با توجه به متون تاریخی از جمله سفرنامه ها و نقشه های تاریخی, عمده عناصر شاخص معماری این مجموعه را کاروانسراها و حجراتی تشکیل داده است که در مرور زمان, مشاغل خاص برای رفع احتیاج کاروانیان را در خود جای داده است. با توجه به بازخوانی نقشه های تاریخی, که مجموعه کاه فروشان در خارج دیوار تاریخی ساخته شده, بعد از زلزله سال 1193 هجری قمری واقع گردیده است, توجه به گذرهای تاریخی بمانند آلله وردی خان جهت دسترسی نیز شایان ذکر خواهدبود. با توجه به نمونه موردی موجود در مجاور بافت تاریخی مجموعه مانند خانه های تاریخی و سردرب های تاریخی در انبوه تغییر و تحول در بافت, بهترین نمونه عناصر معماری برای مطالعه و تکمیل طرح پیشنهادی خواهدبود. روند تکامل این میدان به عنوان مفصل ارتباطی محله با بازار می باشد. عدم توجه در سالیان گذشته از اهمیت موضوعی این میدان نکاسته و تخریب از جانب خرده مالکان سیر این روند را تسریع کرده است. با استفاده از نمونه های موردی موجود و با توجه به متون تاریخی و توجه به وام گیری معماری این عرصه در خارج دیوار تاریخی تبریز, عناصر معماری پوسته بیرونی میدان, به لحاظ تاریخی و زیبایی بصری قابل توجه بوده, و قابلیت احیا میدان را میسر می سازد.

لینک کمکی