دانلود فایل شناسایی آسیب پل دره ای فولادی به کمک روش موجک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل شناسایی آسیب پل دره ای فولادی به کمک روش موجک :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بین المللی عمران, معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

دوره بهره برداری از سازه های ساخته شده به دست بشر محدود بوده می باشد. وجود عوامل مختلف داخلی و خارجی باعث می شود که اجزای سازه دچار آسیب شده و سازه تحت بارهای بهره برداری دچار مشکل جدی و حتی به طور کامل منهدم شود.یکی از موضوعات مهم در تحقیقات سازه ای امروز, موضوع پایش سلامت سازه (SHM ) است که مسایلی همچون تشخیص آسیب و ارزیابی ایمنی سازه را دربرمی گیرد. آسیب های سازه ای سبب تغییرات نامطلوب در کارایی و خصوصیات ذاتی سازه می شوند. در این میان سنجش سلامت پل ها و اطمینان از سطح ایمنی آن ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به این منظور, یک پل دره ای توسط نرم افزار Abaqus مدل و آسیب در آن به وسیله اعمال بارگذاری ایجاد می کنیم سپس در نرم افزار Matlab با استفاده از تابع موجک , آسیب شناسایی می شود. در این پژوهش دو نوع بارگذاری از نوع متمرکز و حرارتی در نظر گرفته می شود و در سه مرحله در بازه های زمانی متفاوت به منظور ایجاد آسیب در پل فلزی, به پل فلزی وارد می شود و با استفاده از موجک Haar آسیب ها شناسایی می شود.نتایج نشان داد یک تغییر ناگهانی یا پیک در گراف موجک می تواند موقعیت آسیب را شناسایی کند.

لینک کمکی