دانلود فایل نقش مراجع شبه قضایی آب در حکمروایی و مدیریت منابع آب زیرزمینی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل نقش مراجع شبه قضایی آب در حکمروایی و مدیریت منابع آب زیرزمینی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات : 11

چکیده مقاله:

تامین منافع عمومی و تعطیل ناپذیری روند اداره امور عمومی اقتضا دارد که به پاره ای امور, به سرعت و به دور از ضوابط حاکم بر دعاوی خصوصی, رسیدگی شود و از آنجا که واگذاری موضوعات روزانه و تعطیل ناپذیر اداره امور عمومی و حیاتی کشور, به دادگاههای دادگستری که مستلزم تشریفات و اطاله دادرسی است با اصل یاد شده همخوانی ندارد. موضوعات مزبور, در مراجعی خاص مورد رسیدگی و حکم قرار می گیرد. همچنین رسیدگی به موضوعات متنازع حوزه آب , ازپیچیدگی های فنی زیادی برخوردار است و دارای ضوابط,معیارها و قواعد خاصی می باشند که در یک مرجع عام قضایی که دانش ویژه این موضوعات در نزد دادرسان قضایی آن وجود ندارد , قابل رسیدگی نیست. مثلا کمیسیون های صدور پروانه های آب و کمیسیون رسیدگی به آبهای زیر زمینی در وزارت نیرو بعنوان دو مرجع شبه قضایی فارغ ازمحظورات قضایی نظیر اطاله , تشریفات و انعطاف ناپذیری دادرسی قضایی در پرتو ساختار و صلاحیت های قانونی خاصی که در اینجا مورد مطالعه است و در روندی شبه قضایی بعنوان جزیی از نظام مدیریت منابع آب که باسایر اجزای دولتی, خصوصی و مدنی این نظام در تعامل اند به حکمروایی مناسب منابع آب مدد می رسانند.

لینک کمکی