دانلود فایل هیدروهژمونی و قدرت در تعاملات آبی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل هیدروهژمونی و قدرت در تعاملات آبی :


سال انتشار : 1397

نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

قدرت عامل مهم و تاثیرگذار در تعاملات آبی است و همچنین فاکتور تعیین کننده در تسهیم منابع مشترک هست. مفهوم قدرت در روابط بین الملل و از نظر صاحب نظران مختلف تعاریف گوناگونی دارد, به طور کل می توان ادعا کرد که قدرت به معنای توانایی اعمال خواسته های خود به رغم مخالفت دیگران است. در تعاملات آبی بین کشورهای یک حوضه آبریز مشترک, راهکار بهره برداری و استفاده از آن منبع آبی مشترک, استفاده از تاکتیک های مرتبط با قدرت و روابط قدرت بین کشورهای حوضه آبریز مشترک است و این قدرت است که مسیر جریان آب رو مشخص می کند. پژوهش حاضر بر آن است تا اهمیت قدرت در استفاده از منابع آب مشترک را نشان دهد.

لینک کمکی