دانلود فایل آفت یکسان انگاری پیشرفت اسلامی و توسعه غربی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن دانلود فایل آفت یکسان انگاری پیشرفت اسلامی و توسعه غربی :


سال انتشار : 1397تعداد صفحات : 7

چکیده مقاله:

روش های فعلی مدیریت تحقیقات و مدیریت دانش, اصولا موجب شکل گیری تفکر در انسان ها نمی شوند در حالی که اساس رشد انسان ها در اسلام تفکر می باشد. اگر با روش های فعلی مدیریت تحقیقات به یادگیری مباحث الگوی پیشرفت بپردازیم دچار آفات زیادی مانند یکسان انگاری پیشرفت اسلامی و توسعه غربی خواهیم شد و الگوی پیشرفت بپردازیم چار آفات زیادی مانند یکسان انگاری الگوی پیشرفت اسلامی و توسعه غربی خواهیم شد و الگوی پیشرفت را نخواهیم فهمید. روش پنج مرحله ای تفکر اسلامی پیشنهاد مشروح این نوشتار برای عبور از این آفت است که اولین مرحله از مراحل آن حسن الاستماع است. در گام دوم فرد باید به تضارب آرا پرداخته و دانسته های خود از مرحله ی اول را با کسانی که با او هم جهت هستند در میان بگذارد. از این مرحله به مرحله تضارب تعبیر می شود سومین مرحله, مرحله کتابت نام دارد, فرد پس از اینکه در مرحله اول و دوم علمی را به دست آورد باید به نوشتن آن علم مشغول شود. در چهارمین گام فرد پژوهشگر و کسی که می خواهد با الگو آشنا شود باید به نظام مقایسه بپردازد, یعنی فکری که پس از نوشتن به دست آورده است را با کسی که می خواهد با کفر باطل و فکر رقیق مقایسه کند. آخرین مرحله مرحله حسن السوال نام دارد, پس از این که فرد فکر خود را با باطل مقایسه کرد باید گزارش این مقایسه و گزارش را بدهد تا نقاط ضعف و قوت مباحث معلوم شود و برای افراد سوالات خوب ایجاد گردد, سوالاتی که منجر به چالش کشیدن فکر باطل شود.

لینک کمکی